Полиуретанов запълващ лак (2+1)

Полиуретанов запълващ лак (2+1)

Описание:

Цвят: Транспарентен

Двукомпонентен запълващ лак на основата на полиуретан, съдържащ модифицирана алкидна смола, притежаващ висока запълваща способност и осигуряващ бързо и лесно шлайфане. Поради много добрата си разливност гарантира придаването на гладка повърхност от последващия финишен лак. Полиуретанов запълващ лак Erco Супер е предназначен за употреба в мебелната промишленост за обработване на всякакъв вид масивни дървени повърхности и дървени облицовки, преди полагането на финишен слой лак и боя. Позволява употребата на последващ слой полиуретанови, целулозни, киселинно – втвърдяващи (АС) и акрилни системи.

Технически характеристики

Вискозитет (DIN 4, 20°С) 210 – 240 сек.
Плътност (g/cm²) (20°С) 0,99
Трайност на сместа (20°С) 6 часа
Разход (g/m²) 200 – 250
Не полепва прах (20°С) 5 – 10 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 15 – 30 минути
Съхнене (20°С) 8 - 12 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици лак с код 201 – 0020, 50 единици втвърдител HR – 0070, 50 единици полиуретанов разредител 920 - 0001

Начин на приложение:

Прилага се чрез впръскване. Преди прилагане повърхността трябва да бъде подходящо изшкурена и обезпрашена. Полиуретанов запълващ лак Erco Супер се подготвя посредством добавяне на втвърдител в горепосоченото съотношение и след много добро разбъркване се разрежда с Полиуретанов разредител Erco. Така получената смес се нанася върху нормално порести повърхности кръстосано в два слоя. В случаите, когато повърхността е по – пореста, е желателно да се нанесе още един кръстосан слой. През летните месеци след 4 – 5 часа, а през зимните месеци на следващия ден се пристъпва към шлайфане на повърхността първо с шкурка 180 – 220, а след това с шкурка 400, след което се преминава към полагане на съответния финишен слой.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация