Полиуретанов лак гланц (1+1)

Полиуретанов лак гланц (1+1)

Описание:

Цвят: Транспарентен

Двукомпонентен лак на основата на полиуретан, съдържащ алкидна смола, с отличен и стабилен във времето гланц. Полиуретанов лак гланц Erco Пауър е с много добра разливност и образува твърд филм, устойчив на удари, вода, детергенти и други домашни миещи и почистващи средства. Предназначен за употреба върху всякакъв вид масивни дървени повърхности и дървени облицовки на мебели за вътрешна употреба, предварително обработени с целулозни, полиуретанови, полиестерни или киселинно втвърдяващи се запълващи лакове.

Технически характеристики

Вискозитет (DIN 4, 20°С) 60 – 70 сек.
Плътност (g/cm²) (20°С) 0,99
Трайност на сместа (20°С) 6 часа
Разход (g/m²) 150 – 200
Не полепва прах (20°С) 20 – 30 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 1,5 – 2 часа
Съхнене (20°С) 24 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици лак с код 205 – 0101, 100 единици втвърдител HR – 0089, при необходимост полиуретанов разредител 920 - 0001

Начин на приложение:

Полиуретанов лак гланц Erco Пауър може да се прилага както със засмукващ пистолет за боядисване, така и с пистолет за боядисване с резервоар. Полиуретанов лак гланц Erco Пауър се подготвя посредством добавяне на втвърдител в горепосоченото съотношение и при необходимост след разбъркване се разрежда с Полиуретанов разредител Erco. Така получената смес се нанася кръстосано в два или три слоя върху шлайфани повърхности, предварително третирани с целулозни, полиуретанови и полиестерни запълващи лакове. При втвърдяване в обезпрашена среда образува твърд, гладък и хлъзгав филм.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация