Полиуретанов запълващ лак Maxi Filler (3+1)

Полиуретанов запълващ лак Maxi Filler (3+1)

Описание:

Цвят: Замъглен – Транспарентен

Двукомпонентен лак на основата на полиуретан, съдържащ модифицирана алкидна смола, притежаващ висока запълваща способност и осигуряващ бързо и лесно шлайфане. Полиуретанов запълващ лак Erco Пуър Maxi Filler е разработен за третиране на всякакъв вид МДФ, ПДЧ, масивни дървени повърхности и дървени облицовки, изискващи много добро запълване, преди полагането на финишен слой лак и боя. Повлиян от последващите финишни лакове не се напуква и набръчква. Не се препоръчва за полагане върху облицовани и цветни повърхности. Позволява безпроблемна употреба на последващ слой полиуретанови и целулозни системи.

Технически характеристики

Вискозитет (20°С) 100 – 110 KU
Плътност (g/cm²) (20°С) 1,13
Трайност на сместа (20°С) 6 часа
Разход (g/m²) 200 – 250
Не полепва прах (20°С) 5 – 10 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 15 – 30 минути
Съхнене (20°С) 8 – 12 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици лак с код 201 – 0023, 33 единици втвърдител HR – 0074, 50 единици полиуретанов разредител 920 - 0001

Начин на приложение:

Прилага се чрез впръскване. Преди прилагане повърхността трябва да бъде подходящо изшкурена и обезпрашена. Полиуретанов запълващ лак Erco Пауър Maxi Filler се подготвя посредством добавяне на втвърдител в горепосоченото съотношение и след много добро разбъркване се разрежда с Полиуретанов разредител Erco. Така получената смес се нанася върху нормално порести повърхности кръстосано в два слоя. В случаите, когато повърхността е по – пореста, е желателно да се нанесе още един кръстосан слой. През летните месеци след 4 – 5 часа, а през зимните месеци на следващия ден се пристъпва към шлайфане на повърхността първо с шкурка 180 – 220, а след това с шкурка 400, след което се преминава към полагане на съответния финишен слой.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация