Смоли за леене

Смоли за леене

Описание:

Смолите за леене Erco, в своята продуктова категория са едни от най – доказаните и надеждни продукти в Турция.

Смолите за леене Erco са едни от най – предпочитаните сред смолите с общо предназначение. Те са лесни за полагане и придават качествен и блестящ завършек.

Спецификация
Вискозитет (cP) Време на желиране (минути) Екзотермична температура (Сº) Съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) (%)
Е – 6 550 5* 165 32
Е – 6 FR 1000 5* 105 20
Е – 6 S 300 5.30* 160 34
E – 16 650 8.5* 165 33
E – 28 725 4.75** 165 29
*:0,2% CoOc (6%) + 2% MEK – P @ 20C **:0.1% CoOc (6%) + 2% MEK – P @ 25C