Полиуретанови лакове (4+1)

Полиуретанови лакове (4+1)

Описание:

Цвят: Транспарентен

Двукомпонентен бързосъхнещ лак за последен слой на основата на полиуретан, съдържащ алкидна смола и притежаващ висока запълваща способност. Образува твърд филм, високоустойчив на драскания и устойчив на удари, вода, детергенти и други домашни миещи и почистващи средства. Предназначен за употреба върху масивни дървени повърхности и дървени облицовки на мебели за вътрешна употреба, предварително обработени с полиуретанови и полиестерни запълващи лакове.

Блясък: при оптичен ъгъл 60º

Пълен мат 10 гланц единици
Мат 20 гланц единици
Специален мат 40 гланц единици
Копринен мат 55 гланц единици

Технически характеристики

Вискозитет (DIN 4, 20°С) 100 – 120 сек.
Плътност (g/cm²) (20°С) 0,98 – 0,99
Трайност на сместа (20°С) 10 – 12 часа
Разход (g/m²) 150 – 200
Не полепва прах (20°С) 10 – 15 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 30 – 40 минути
Съхнене (20°С) 6 – 8 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици лак с код 250 – ХХХХ, 25 единици втвърдител HR – 0081, 80 – 100 единици полиуретанов разредител 920 - 0001

Начин на приложение:

Полиуретанов лак Erco+ се подготвя посредством добавяне на втвърдител в горепосоченото съотношение и след разбъркване се разрежда с Полиуретанов разредител Erco+. Така получената смес се нанася кръстосано в два или три слоя върху шлайфани повърхности, предварително третирани с полиуретанови и полиестерни запълващи лакове. При втвърдяване в обезпрашена среда образува копринено гладък, хлъзгав слой.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация