Акрилни бои (2+1)

Акрилни бои (2+1)

Описание:

Двукомпонентна боя на основата на акрилна смола за последен слой. Акрилна боя Erco е предназначена за мебели и декоративни елементи, масивно дърво и дървени облицовки за вътрешна употреба. Боята се характеризира с добра разливност, отлична адхезия, твърдост, устойчивост на драскания и стабилност на цвета (не пожълтява). Полага се върху полиуретанови и полиестерни запълващи лакове и грундове. Съхне по – бавно от полиуретановите бои.

Технически характеристики

Вискозитет (20°С) 95 – 100 KU
Плътност (g/cm²) (20°С) 1,16
Трайност на сместа (20°С) 4 часа
Разход (g/m²) 100 – 150
Не полепва прах (20°С) 20 – 30 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 1 – 2 часа
Съхнене (20°С) 24 – 48 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици боя с код 410 – ХХХХ, 50 единици втвърдител HR – 0055, 30 – 50 единици полиуретанов разредител 920 - 0001

Начин на приложение:

Прилага се чрез впръскване. Преди прилагане повърхността трябва да бъде подходящо изшкурена и обезпрашена. Акрилна боя Erco се подготвя посредством добавяне на втвърдител в горепосоченото съотношение и след разбъркване се разрежда с Полиуретанов разредител Erco. Така получената смес се нанася в два или три слоя. Максималното време за изчакване между слоевете е между 45 – 60 минути. Времето за съхнене е 48 часа, а времето на изчакване преди полиране е 72 часа.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация