Акрилен запълващ лак (5+1)

Акрилен запълващ лак (5+1)

Описание:

Цвят: Транспарентен

Акрилен запълващ лак Erco e двукомпонентен лак на основата на акрилна смола, притежаващ висока запълваща способност и осигуряващ лесно шлайфане. Разработен и предназначен за прилагане върху повърхности на мебели и декоративни елементи за вътрешна употреба, за които се изисква устойчивост на пожълтяване, както и за употреба в мебелната промишленост, за запълване на всякакви масивни дървени повърхности и дървени облицовки.

Технически характеристики

Вискозитет (DIN 4, 20°С) 120 сек.
Плътност (g/cm²) (20°С) 0,92 – 0,99
Трайност на сместа (20°С) 6 часа
Разход (g/m²) 100 – 150
Не полепва прах (20°С) 20 – 30 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 1 – 2 часа
Съхнене (20°С) 24 – 48 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици лак с код 400 – ХХХХ, 20 единици втвърдител HR – 0050, 30 – 40 единици полиуретанов разредител 920 - 0001

Начин на приложение:

Прилага се чрез впръскване. Преди прилагане повърхността трябва да бъде подходящо изшкурена и обезпрашена. Акрилен лак Erco се подготвя посредством добавяне на втвърдител в горепосоченото съотношение и след разбъркване се разрежда с Полиуретанов разредител Erco. Така получената смес се нанася кръстосано в два слоя. В случаите, когато повърхността е по – пореста, е желателно да се нанесе още един кръстосан слой.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация