Целулозни грундове

Целулозни грундове

Описание:

цвят: 1020 Бял – 7120 Светло кафяв – 7020 Тъмно кафяв – 9000 Черен – 8020 Сив – 7720 Венге, 1220 Крем

Целулозен грунд Erco е грунд на нитроцелулозна основа, съхнещ чрез изпаряване на разредителя. Грундът се характеризира с висока покривна способност, висока еластичност и отлична адхезия към всякакъв вид дървени повърхности. Много бързо съхне и осигурява лесно и бързо шлайфане, предназначен за мебели за вътрешна употреба, всякакъв вид масивни дървени, МДФ повърхности и дървени облицовки.

Технически характеристики

Вискозитет (DIN 4,20°С) 120 – 150 сек. (в зависимост от цвета)
Плътност (g/cm²) (20°С) 1,30 – 1,36 (в зависимост от цвета)
Разход (g/m²) 200 – 250
Не полепва прах (20°С) 3 – 5 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 20 – 30 минути
Съхнене (20°С) 4 – 5 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици грунд с код 311 – ХХХХ, 70 – 100 единици целулозен разредител 930 - 0001

Начин на приложение:

Прилага се чрез впръскване. Целулозен грунд Erco се разрежда с Целулозен разредител и полага в три – четири слоя върху предварително почистени масивни дървени и МДФ повърхности.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация