Целулозни бои

Целулозни бои

Описание:

цвят: Оксиден жълт –7000 Тъмно кафяв – 7100 Светло кафяв – 9000 Черен - 1000 Бял

Боя на нитроцелулозна основа, съхнеща чрез изпаряване на разредителя, предназначена за нанасяне като последен слой върху мебели за вътрешна употреба, всякакъв вид масивни дървени повърхности и дървени облицовки. Бързосъхнеща, с много добра разливност и положена образува еластичен филм.

Технически характеристики

Вискозитет (DIN 4,20°С) 5 – 6 минути
Плътност (g/cm²) (20°С) 1,08
Разход (g/m²) 150 – 200
Не полепва прах (20°С) 3 – 5 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 20 – 30 минути
Съхнене (20°С) 4 – 5 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици боя с код 320 – ХХХХ, 80 – 100 единици целулозен разредител 930 - 0001

Начин на приложение:

Прилага се чрез впръскване. Предназначена за полагане върху шлайфани повърхности, предварително грундирани с полиуретанови, полиестерни или целулозни грундове повърхности. Целулозна боя Erco Пауър се разрежда посредством добавяне на Целулозен разредител. Нанася се в два – три слоя.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация