Целулозен запълващ лак

Целулозен запълващ лак

Описание:

цвят: Транспарентен

Запълващ лак на нитроцелулозна основа, съхнещ чрез изпаряване на разредителя. Предназначен за запълване на мебелни за вътрешна употреба, всякакъв вид масивни дървени повърхности и дървени облицовки. Притежава бърза съхливост и осигурява лесно шлайфане, образува твърд и еластичен филм.

Технически характеристики

Вискозитет (DIN 4,20°С) 4 – 5 минути
Плътност (g/cm²) (20°С) 0,95
Разход (g/m²) 200 – 250
Не полепва прах (20°С) 3 – 5 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 20 – 30 минути
Съхнене (20°С) 2 – 4 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици лак с код 301 – 0027, 70 – 90 единици целулозен разредител 930 - 0001

Начин на приложение:

Прилага се чрез впръскване. Преди прилагане повърхността трябва да бъде подходящо изшкурена и обезпрашена. Целулозен запълващ лак Erco Пауър се разрежда посредством добавяне на Целулозен разредител Erco и полага върху нормално порести повърхности кръстосано в два или три слоя. В случаите, когато повърхността е по – пореста, е желателно да се нанесе още един кръстосан слой. След 2 – 4 часа се пристъпва към шлайфане на повърхността първо с шкурка 180 – 220, а след това с шкурка 400, след което се преминава към полагане на съответния финишен слой.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация