Цветни целулозни лакове

Цветни целулозни лакове

Описание:

цвят: 0150 Транспарентен – 7250 Круша – 7500 Лешник – 7850 Череша – 7650 Махагон - 7150 Античен орех – 7450 Орех – 7750 Венге – 7950 Чай – 7350 Бордо

ЦЦветен целулозен лак Erco е транспарентен лак на нитроцелулозна основа, съхнещ чрез изпаряване на разредителя. Предназначен за лакиране на мебели, всякакъв вид масивни дървени повърхности и дървени облицовки за вътрешна употреба. Характеризира се с бърза съхливост и добра разливност, образува еластичен филм.

Технически характеристики

Вискозитет (DIN 4,20°С) 4 – 5 минути
Плътност (g/cm²) (20°С) 0,95
Разход (g/m²) 150 – 200
Не полепва прах (20°С) 3 – 5 минути
Време на съхнене при допир (20°С) 20 – 30 минути
Съхнене (20°С) 4 – 5 часа
Съотношение на смесване: тегловно 100 единици лак с код 350 – ХХХХ, 80 – 100 единици целулозен разредител 930 - 0001

Начин на приложение:

Прилага се чрез впръскване. Целулозния лак се разрежда с Целулозен разредител и полага в два – три слоя върху шлайфани повърхности, предварително обработени с полиуретанови, целулозни или полиестерни запълващи продукти.

Внимание

Всички съставки, влизащи в композицията са запалими. При съхранение, транспорт и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват съответните законови изисквания.

Срок и условия на съхранение

Продуктът може да се съхранява 12 месеца при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка при температура на съхранение от 15ºС до 35 ºС.

Спецификация