Мономери (Стирен)

Мономери (Стирен)

Описание:

Мономерите, които се използват в производството на полиестерни смоли и гел – покрития, могат да се доставят самостоятелно. Стиренът е най – използваният мономер. Използва се за сваляне на вискозитета и осигуряване на по – лесна употреба на смолата.

Те се използват в голямо количество и влияят отрицателно върху техническите характеристики на крайния продукт. За повече информация относно употребата на мономерите, количествата за употреба и другите мономери, моля да се обърнете към отдела за продажби и отдела за техническа поддръжка на компанията.

Спецификация